Czy znasz lektury szkolne ?

SZATAN Z VII KLASY

1. Jak nazywał się Adaś - główny bohater powieści?

Tarkowski

Cisowski

Kruzoe

2. Jak koledzy w klasie nazywali Adasia?

Obcy

Szatan

Gruby

3. Czego uczył profesor Gąsowski?

historii

matematyki

biologii

4. Do jakiej szkoły uczęszczał Adaś?

podstawowej

zawodowej

gimnazjum

5. Kto wyjaśnił tajemnicę zaginięcia pióra?

Burski

Gąsowski

Cisowski

6. O co poprosił Adasia profesor Gąsowski?

o pomoc słabszym kolegom w nauce
o rozwiązanie pewnej tajemnicy
o opracowanie referatu

7. Dokąd w czasie wakacji wyjechał Adas z profesorem Gąsowskim?

do Wilna

do Bejgoły

do Grodna

8. Czym zajmował się brat profesora Gąsowskiego?

był matematykiem

był fizykiem

był lekarzem

9. Co zginęło we dworze?

obrazy

meble

drzwi

10. O kim Adaś mówił, że ma fiołkowe oczy?

o matce

o siostrze

o Wandzie

11. Co Adaś znalazł na strychu we dworze?

pamiętnik

złoto

starą szafę

12. Kto mieszkał w przeszłości we dworze?

generał niemiecki

oficer francuski

kapitan angielski

13. Co ukrył gość przebywający dawniej we dworze

pistolety

mapy

skarb

14. Na czym napisana była informacja o ukrytych przedmiotach?

na ścianie

na podłodze

na drzwiach

15. Kto mówił na Wandę "Koza"?

Adaś

ojciec Wandy

profesor Gąsowski

16. Gdzie bandyci uwięzili Adasia?

w lochu

w stodole

na strychu

17. Kto ocalił Adasia?

przypadkowi ludzie

harcerze - przyjaciele

ksiądz Kazuro

18. Na czym polegał podstęp Adasia i Burskiego?

na odnalezieniu rzekomego skarbu
na podłożeniu fałszywych map
na zawiadomieniu milicji

19. Kogo spotkał Adaś podczas uwięzienia?

harcerza

Francuza

księdza Kazuro